‘Templo’ Install for Juxtapoz Clubhouse, Miami, FL 2018